Systemy Alarmowe

Historia Wydawnictwa

Pierwszy numer czasopisma „Systemy Alarmowe” trafił do rąk Czytelników w styczniu 1992 r. Stosunkowo młoda wówczas branża security w Polsce była w przejściowym okresie rozwoju, który zbiegł się z przemianami politycznymi i społeczno-gospodarczymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Dorobek wielu osób i firm wymagał nie tylko utrwalenia i właściwego ukierunkowania, ale także szybkiego dostosowania do techniki i uregulowań prawnych, jakie wypracowano na świecie.

Założyciele

To niezależne czasopismo specjalistyczne założyło dwoje inżynierów elektroników.
Jacek Drogosz, redaktor naczelny, był praktykiem, projektantem i producentem m.in. pierwszych mikroprocesorowych centralek alarmowych i piezoceramicznych czujek stłuczenia szkła.
Marta Dynakowska, od kilkunastu lat związana z branżą wydawniczą, była redaktorem w miesięczniku „Elektronizacja” wydawnictwa SIGMA-NOT. Przekazywanie obiektywnej wiedzy technicznej z zakresu elektronicznych systemów zabezpieczeń i rzetelnych komentarzy było więc priorytetem założycieli i kolegium redakcyjnego – fachowców i ekspertów w swoich dziedzinach, którzy pieczołowicie dbali o linię programową czasopisma.

Pierwsze kroki wydawnictwa Systemy Alarmowe

Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale redakcja zaczynała pracę z jedną maszyną do pisania. Zdarzało się, że artykuły docierały w rękopisie. Maszynopisy dostarczane były do współpracującej z drukarnią firmy składającej teksty. Z drukarni przychodziły do redakcji tzw. szczotki do korekty (wówczas bardzo odpowiedzialnej) i ręcznego wyklejania makiety. Ilustracje kreślone ręcznie przez kreślarza przechodziły obróbkę fotograficzną, trafiając z kliszami tekstowymi na montaż (też ręczny) na astralonie. Każdy z czterech kolorów montowało się na odrębnej folii, a następnie naświetlało blachy.

Sprawdzenie poprawności montażu było bardzo odpowiedzialnym etapem, zapewniającym właściwą kolorystykę druku. Każda np. reklama była dostarczana w formie czterech klisz i z tzw. kromalinem (dla pewności właściwego odwzorowania kolorów). W redakcji musiał być etat dla redaktora technicznego. Dzisiaj wszystko się uprościło. Sprawny grafik komputerowy może zrobić wszystko, drukarnia drukuje cyfrowo na maszynach wielokolorowych.

Systemy Alarmowe w liczbach

Wydano łącznie 145 numerów czasopisma „Systemy Alarmowe”. Przez pierwsze trzy lata SA ukazywały się jako kwartalnik (12 numerów plus jeden numer specjalny poświęcony zabezpieczeniom pojazdów samochodowych). Od 1995 r. był wydawany w cyklu dwumiesięcznym. W latach 2014 – 2015 ukazało się też 7 wydań specjalnych, z treściami omawiającymi kompleksowo tematykę zabezpieczeń odnosząca się do wybranego sektora rynku. Zaś w 2016 r. ogłoszono i rozstrzygnięto pierwszy konkurs czytelników Systemów Alarmowych na produkt roku.

Redakcja wydawnictwa Systemy Alarmowe

Redakcja Systemów Alarmowych w 2001 r.

Nowe podejście

W 2004 r. do „technicznego” zespołu redakcyjnego dołączył dziennikarz Andrzej Popielski, którego reportaże, felietony o bezpieczeństwie i niesztampowe relacje z imprez branżowych urozmaiciły formę przekazywanych treści. Systemy Alarmowe szybko stały się dla wielu podstawową, wręcz obowiązkową literaturą, porządkującą i uzupełniającą wiedzę związaną ze specyficzną branżą security.

Podsumowanie

Czasopismo od początku było adresowane do projektantów i instalatorów systemów alarmowych, producentów i dystrybutorów urządzeń. Ale również do służb nadzoru technicznego i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób i obiektów wymagających szczególnej ochrony. Entuzjastyczne przyjęcie pierwszego branżowego tytułu i ogromne zainteresowanie „Systemami” trwało naprawdę długo. Udało się wykształcić wierne grono czytelników, którzy traktowali czasopismo jako kompendium wiedzy zawodowej.

„Systemy Alarmowe” były czasopismem wiodącym, nadążającym za rozwojem technicznym i na każdym etapie podejmowało najważniejsze tematy w artykułach problemowych. Rozwój techniczny i technologiczny w branży elektronicznych systemów zabezpieczeń podążał za rozwojem mikroelektroniki, a zwłaszcza technik mikroprocesorowych, następowały również zmiany zarówno w komunikacji wewnętrznej (systemowej), jak i sposobie komunikowania między systemem a użytkownikiem (sieci Ethernet, Internet, protokół TCP/IP, wykorzystanie technologii mobilnych). Ostatni numer Systemów Alarmowych, wydany w grudniu 2016 r., rozpoczynał się podsumowaniem 25 lat funkcjonowania czasopisma i pożegnaniem z czytelnikami, napisanym przez wieloletnią Redaktor Naczelną p. Martę Dynakowską.

Historia czasopisma Systemy Alarmowe spisana na podstawie wywiadu udzielonego przez p. Martę Dynakowską redakcji czasopisma SEC&AS, który ukazał się w numerze 1/2017.

Systemy Alarmowe

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.