Systemy Alarmowe

Systemy Alarmowe 2/2014

Systemy Alarmowe 2/2014

Systemy Alarmowe 2/2014
Produkt numeru
12
Produkty firm: BCS, CBC, GDE, Optex Security, RSI, SPS Electronics

Forum
18
Kamera, jaka jest, każdy widzi… po swojemu
Waldemar Więckowski
MSW 18 grudnia 2013 r. ogłosiło opracowanie Założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym. Zawierają one m.in. propozycję słownika ustawowego, a w nim definicję pojęcia kamera. Po co definiować kamerę? Kamera, jaka jest, każdy widzi – chciałoby się sparafrazować znane powiedzenie. Urządzenie zbyt oczywiste, aby trzeba je było opisywać. Wychodzi na to, że może i każdy widzi, jaka jest kamera, ale kiedy przychodzi ją zdefiniować, to okazuje się, że każdy widzi ją po swojemu.

22 Propozycje MSW są dobre, ale…
Paweł Wittich
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego „Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym” przygotowane przez MSW zawierają sporo dobrych propozycji. Największą
wadą „Założeń” jest ogólnikowość i brak mechanizmów, które zagwarantują, że nowe
prawo będzie przestrzegane. W artykule – w dwóch częściach – prezentuję uwagi Akademii oraz najciekawsze, moim zdaniem, propozycje zmian spośród nadesłanych przez blisko 40 podmiotów publicznych i prywatnych.

Telewizja dozorowa
28
Głuchy obraz?
Georgis Bogdanis
Systemy monitoringu wizyjnego jak grzyby po deszczu wrastają w otaczającą nas przestrzeń. Według danych publikowanych w prasie branżowej już ponad 10 mln kamer obserwuje naszą
europejską rzeczywistość. Każda z nich powinna zostać połączona z centrum dozoru, a obraz z kamery wyświetlony operatorowi. Operator zaś powinien z pełną odpowiedzialnością reagować
na wszelkie przejawy zakłócenia strzeżonego porządku.

30 WDR w kamerach BCS – zobaczysz więcej
BCS
BCS powiększa się o nowe rozwiązania z funkcją WDR opartą na podwójnym skanowaniu
przetwornika. Poszerzona dynamika obrazu może być potrzebna użytkownikowi niezależnie od wybranej obudowy kamery czy systemu przesyłania obrazu. Dlatego kamery z funkcją WDR w ofercie BCS są dostępne w wersji zarówno analogowej, jak i IP.

32 Nowe modele kamer IP i rejestratorów sieciowych NVR w ofercie firmy Vidicon
Vidicon
Asortyment kamer telewizji dozorowej firmy Vidicon został rozszerzony o trzy modele
sieciowe: kamerę zewnętrzną typu bullet VIPC-BO2MV W/PoE i nowe dwie kamery kopułowe:
zewnętrzną, wandaloodporną VIPC-DO2MV W/PoE i wewnętrzną VIPC-DI2MV W/PoE.

Inteligentny dom
34
W multimedialnym domu
Edimax Technology Poland
Inteligentny dom – pojęcie znane od dawna, kojarzące się z nowoczesnymi, zaawansowanymi
rozwiązaniami z przyszłości. Czy na pewno?

Integracja systemów
36
Integracja systemu alarmowego z systemem inteligentnego budynku. Autentyczna potrzeba czy tylko moda? Cz. 1
Andrzej Tomczak, ID Electronics
Czy integrować system alarmowy sygnalizacji włamania z system automatyki budynkowej? Jeżeli tak, to jak to zrobić? Jakie urządzenia najlepiej nadają się do integracji? Do napisania artykułu zainspirowało mnie wprowadzenie na rynek nowego interfejsu pomiędzy zintegrowanym systemem zabezpieczeń Concept 4000 firmy Inner Range a magistralą inteligentnego budynku KNX.

38 Zintegrowany system Inner Range (4) Obiekty oddalone, systemy rozproszone
Andrzej Tomczak, ID Electronics
Urządzenia firmy Inner Range pozwalają tworzyć zintegrowane systemy zabezpieczeń różnej wielkości – od małych instalacji z jedną centralą, po rozproszone, grupujące wiele central w jeden duży system. Urządzenia mogą być łączone na kilka sposobów. W tym odcinku Case study zajmiemy się systemami rozproszonymi o zasięgu lokalnym i globalnym, wykorzystującymi do komunikacji między sobą porty Ethernet, w które są wyposażone centrale i niektóre moduły systemów Concept 4000 oraz Integriti firmy Inner Range. Do tworzenia tego typu systemów wykorzystuje się przede wszystkim sieci typu LAN i WAN.

Sygnalizacja włamania i napadu
42
GPRS -T4 & GPRS -T6. Nowe moduły komunikacyjne marki Satel
Satel
Firma SATEL, wsłuchując się w głosy klientów, wprowadziła do oferty dodatkowe moduły monitoringu GPRS/SMS o zwiększonej liczbie wejść. Mogą one być wykorzystane w automatyce budynkowej, powiadamianiu osobistym oraz komunikacji na torze moduł alarmowy – stacja monitoringu. Każde z ośmiu programowalnych wejść modułów GPRS-T4 oraz GPRS-T6 to dodatkowe możliwości dla instalatora i skuteczniejsze sygnalizowanie zaistniałych zdarzeń.

44 Laserowa czujka skanująca REDSCAN
Optex Security
Japońska firma Optex od ponad 30 lat produkuje wysokiej jakości czujki ruchu do systemów alarmowych. Jej domeną stały się urządzenia do pracy na zewnętrz obiektów, a marka Redwall
jest przeznaczona do współpracy z systemami CCTV w obiektach komercyjnych.

46 NVX80. Innowacyjna czujka zewnętrzna z tytułem Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2014!
ICS Polska
Zewnętrzne czujki ruchu są cennym elementem systemu alarmowego w budynku. Stanowią
pierwszą linię obrony i wykrywają złodzieja, zanim ten sforsuje drzwi lub okno i dostanie się do środka. Często jednak bywają z nimi problemy – czujka pracująca na zewnątrz jest narażona na nieporównanie więcej czynników środowiskowych niż wewnątrz pomieszczenia, stąd uniknięcie fałszywych alarmów stanowi trudne wyzwanie.

Kontrola dostępu
48
Otwieramy nowe drzwi
Nedap Security Management
Trwa proces zbliżania standardów sieciowych i technologii informatycznej w ramach systemów bezpieczeństwa. Urządzenia stają się częścią sieci, a ich funkcjonalność zależy od odpowiedniego oprogramowania. Sytuacja ta stwarza potrzebę standaryzacji, której przykładu dla kamer IP dostarcza ON VIF (Open Network Video Interface Forum – Forum Otwartych
Interfejsów Sieciowych Systemów Wizyjnych). Doszliśmy dziś do punktu, w którym podobne rozwiązanie stało się koniecznością także dla bezprzewodowych zamków offline –„zamknięte” systemy poszczególnych producentów odchodzą do historii.

50 MM-RCP – rodzina nowoczesnych rejestratorów czasu pracy
MicroMade
Obowiązek ewidencji czasu pracy pracowników wynika z art. 149. § 1. ustawy z 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.) – Kodeks Pracy i dotyczy niemal każdej firmy zatrudniającej pracowników. Aby ułatwić spełnienie tego obowiązku, firma MicroMade – polski producent urządzeń elektronicznych
z ponad 25-letnią tradycją – opracowała rodzinę rejestratorów czasu pracy z kolorowym ekranem dotykowym, których walory zostały nagrodzone Złotym Medalem MTP Securex 2014.

Sygnalizacja pożarowa
52
POLON 6000 – przełomowa koncepcja centrali sygnalizacji pożarowej o rozproszonej architekturze
Polon-Alfa
Nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej, poza wykrywaniem pożaru i
alarmowaniem, wykonują różnorodne funkcje sterowania i kontroli urządzeń tzw. automatyki pożarowej, ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru i podejmujących jego automatyczne tłumienie. Zadania te nie są trudne do zrealizowania w obiektach niewielkich i średnich, ale mogą
stwarzać problemy w dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektach, gdy trzeba prowadzić wiele kabli, często drogich (bo ognioodpornych), na duże odległości z jednego miejsca – z centrali sygnalizacji pożarowej.

54 Aritech 2X – system sygnalizacji pożarowej teraz produkowany w Polsce
UTC Fire & Security Polska
Niedawne rozpoczęcie produkcji central 2X w Polsce, a dokładnie w Ropczycach w woj. podkarpackim, jest dobrą okazją do przypomnienia właściwości i zalet systemu wykrywania i sygnalizacji pożarowej marki Aritech, dla którego centrale te stanowią główne ogniwo decyzyjne. Jednocześnie zostaną przedstawione informacje dotyczące najnowszych funkcji i udogodnień.

56 Sygnalizator na medal. Sygnalizator akustyczno-optyczny SA -K7N
W2
W2 przedstawia sygnalizator SA-K7N, złotego medalistę targów Securex 2014. Jest on
przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej. Spełnia wymagania norm PN-EN 54-3, PN-EN 54-23 oraz Rozporządzenia MSWiA z 27.04.2010 (DzU z 2010 r., nr 85 poz. 553), czego potwierdzeniem jest certyfikat zgodności EC nr 1438/CPD/0308 oraz Świadectwo
Dopuszczenia nr 1470/2013 wydane przez CNBOP-PIB.

58 Zapewnienie bezpieczeństwa jest sztuką
Schrack Seconet Polska
Ostatnie lata były dla firmy Schrack Seconet bardzo pomyślne. Rok 2013 rozpoczęła zapowiadana modyfikacja struktury Partnerów firmy w Polsce. Jak możecie podsumować
ten miniony rok? Plany były ambitne…

Strefa instalatora
60
Systemy alarmowe dla instalatorów. Cz. 7. Zasilanie
Andrzej Tomczak
Znajomość zasad zasilania urządzeń w systemach alarmowych SSWiN, CCTV czy KD (oprócz prawidłowego projektowania okablowania do tych systemów) jest najsłabszą stroną projektantów i instalatorów zabezpieczeń technicznych. A temat realizacji zasilania zgodnie z zasadami sztuki wykonywania zabezpieczeń technicznych przez projektantów i instalatorów systemów komunikujących się po sieci Ethernet jest najczęściej pomijany. Nadszedł czas, by zastanowić się nad regułami prawidłowego projektowania zasilania systemów alarmowych.

63 Certyfikacja zasilaczy systemów alarmowych
Andrzej Wach
Instytut Tele- i Radiotechniczny (wcześniej Przemysłowy Instytut Elektroniki) od około 15 lat zajmuje się badaniami i certyfikacją systemów służących zabezpieczeniu osób i mienia. Obecnie
ITR jest jedyną w Polsce akredytowaną jednostką certyfikującą elementy i systemy zabezpieczenia osób i mienia, w tym zasilaczy takich systemów.

64 Zasilanie SSWiN – wymagania normatywne
Krzysztof Serafin
Wymagania dotyczące zasilania systemów sygnalizacji włamania i napadu określają dwie Polskie Normy: PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe oraz PN-EN 50131-6:2009P Systemy alarmowe –
Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 6: Zasilanie. Kilka praktycznych wskazówek zawiera także specyfikacja techniczna PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 7: Wytyczne stosowania.

66 Zasilacze serii PS BEN
Pulsar
Artykuł stanowi omówienie wymagań, jakie powinien spełniać zasilacz pracujący jako źródło zasilania systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) realizowanego w jednym z czterech stopni zabezpieczenia, zgodnie z PN-EN 50131-6:2009P.

68 Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych – wymagania
Edward Skiepko
Urządzenia przeciwpożarowe zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [3]. Służą one do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania lub ograniczania skutków pożaru. Są wśród nich takie, które wymagają zapewnienia odpowiedniego zasilania w każdych warunkach, dlatego muszą spełniać szczególne wymagania w zakresie niezawodności. Ze względu na złożoność rozwiązań w niniejszym artykule ograniczono się do wymagań dotyczących zapewnienia działania przede wszystkim instalacji sygnalizacji pożarowej oraz zasilaczy urządzeń przeciwpożarowych.

72 Sterowanie zasilaniem urządzeń przeciwpożarowych z wykorzystaniem centrali CS -ZSP 135 Merawex
Centrala CS-ZSP135 jest przystosowana do współpracy wyłącznie z zasilaczem napięcia gwarantowanego 24 VDC typu ZSP135-DR. Zespół obu urządzeń – centrali i zasilacza – jest przeznaczony do celów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia. Jest to uregulowane w rozporządzeniu MSWiA.

76 Akumulatory Europower i ochrona środowiska
Emu
Na rynku polskim i europejskim od wielu lat są dostępne akumulatory i ogniwa marki Europower, ciesząc się zasłużoną reputacją produktów najwyższej jakości. Potwierdziły one swoją żywotność oraz wysoką jakość w tysiącach aplikacji w kraju i za granicą.

78 Przegląd zasilaczy i akumulatorów

80 Oświetlenie w monitoringu
Dipol
Do większości zdarzeń na obszarach monitorowanych przez kamery dochodzi nocą. By stworzony system skutecznie monitorował teren przez całą dobę, instalator musi dysponować podstawową wiedzą o oświetleniu…

Serwis informacyjny
82
Laboratorium systemów wizji 2D i 3D
Piotr Garbat
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, będący jednostką Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, uruchomił Laboratorium Systemów Wizji 2D i 3D. Profil laboratorium jest ukierunkowany na badania stosowane. W laboratorium można m.in. wykonać badania i ekspertyzy parametrów urządzeń CCTV. Kadra naukowa służy również pomocą przy organizowaniu szkoleń i kursów z zakresu kompresji sygnału wizyjnego, metod automatyzacji analizy obrazu szeroko pojętego systemu CCTV.

83 Relacje z imprez branżowych
Konferencje Ksoin, Spin Extra, Samsung STAR

86 Nowości produktowe

Forum – polemika
92
Prima aprilis, czyli duże inwestycje, duże błędy i SIWZ
Stefan Jerzy Siudalski
Wydawało mi się, że o błędach w systemach ochrony wiem na tyle dużo, że niewiele może mnie zaskoczyć. Myliłem się. W przypadku realizacji dużych inwestycji, zarówno tych startujących od zera, jak i rozbudowy czy modernizacji dużych obiektów, spotykam wręcz grupy błędów, których nie spotykałem w małych inwestycjach.

Systemy Alarmowe

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.