Systemy Alarmowe

Systemy Alarmowe 5/2014

Systemy Alarmowe 5/2014

Systemy Alarmowe 5/2014
Produkt numeru
6 Produkty firm: Arpol, BCS, C&C Partners, D-Link, GDE Polska, OG Poland, Optex Security, Ropam Elektronik, SPS Electronics

Normalizacja
13
Rekomendacje PISA dot. obowiązku potwierdzania zgodności elektronicznych systemów zabezpieczeń i stosowanych w nich urządzeń podlegających klasyfikacji z wymogami prawa
Rozporządzeniem MSWiA z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 166, poz. 1128) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 19 czerwca 2012 r., poz. 683) wprowadzono obowiązek posiadania certyfikatów lub deklaracji zgodności dla urządzeń instalowanych w elektronicznych systemach zabezpieczeń, a także poświadczeń zgodności systemów z wymogami określonymi w wymienionych rozporządzeniach.

14 Normalizacja usług, certyfikacja firm usługowych
Jerzy W. Sobstel
KZ501 PKN opiniuje obecnie projekt normy prEN 16763 „Usługi w zakresie systemów ochrony
przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych”. Jest ona opracowywana na podstawie europejskiej dyrektywy usługowej, a jej celem jest podniesienie poziomu usług, większe otwarcie europejskiego rynku usług, ujednolicenie wymagań stawianych firmom usługowym oraz umożliwienie usługodawcom potwierdzania spełnienia tych wymagań poprzez certyfikację. Norma ta będzie miała wpływ na polski rynek zabezpieczeń, dlatego ważne jest, aby jej zapisy odpowiadały naszym potrzebom. W artykule, zapraszając do dyskusji, zwracam uwagę na najważniejsze elementy projektu normy oraz przedstawiam propozycje zmian i uzupełnień.

Sygnalizacja włamania i napadu
18
CA-5 Plus SET: bezpieczeństwo i wygoda w zestawie
Satel
Zestaw CA-5 Plus SET składa się z siedmiu elementów służących do budowy systemu alarmowego. Podstawą całej instalacji jest CA-5 Plus, czyli centrala alarmowa i moduł komunikacyjny, oprogramowanie przeznaczone do obu tych urządzeń oraz obudowa. Uzupełnieniem zestawu są: czterozakresowa antena, manipulator LCD oraz specjalny kabel do spinania urządzeń.

Strefa instalatora
20
Systemy alarmowe dla instalatorów. Cz. 9. Centrale alarmowe (2)
Dariusz Okrasa
W cz. 1. artykułu ( 4/2014) omówiłem strukturę połączeń wewnętrznych systemu alarmowego oraz różne sposoby podłączania czujek. W obecnym opisuję funkcje i możliwości konfiguracyjne central alarmowych. Są one standardowo dostępne w większości współczesnych central, jednak relatywnie rzadko wykorzystywane. Głównym tego powodem jest brak wymagań stawianych przez zamawiającego, co sprawia, że na etapie projektowania i realizacji prace są ograniczane do minimum pozwalającego na odbiór zadania. Tymczasem właściwe sformułowanie wymagań zamawiającego na początku pracy decyduje najczęściej o uzyskanym finalnie stosunku funkcjonalności do ceny wykonanego systemu. W artykule przedstawiam także najpopularniejsze funkcje dostępne przy integracji systemu alarmowego włamania i napadu z innymi systemami zabezpieczeń technicznych i automatyki budynku.

24 Standardowe problemy
Kamil Nalepa, Dipol
Rozwój systemów dozoru wizyjnego w kierunku pracy sieciowej był hamowany brakiem kompatybilności urządzeń, co przekładało się na małą elastyczność pod kątem ewentualnej rozbudowy instalacji. Użytkownicy nie mogli wybrać produktów różnych producentów, nie mówiąc o integracji z innymi systemami. Naprzeciw tym problemom wyszedł otwarty dla wszystkich standard ONVIF.

Forum
26
Druga propozycja MSW dla systemów CCTV
Paweł Wittich
Nowe propozycje prawa dla systemów CCTV opublikowane przez MSW w lipcu br. są dużo lepsze od pierwotnych „Założeń”. Ministerstwo wsłuchało się w sugestie uczestników konsultacji społecznych. Jest więcej konkretów i są standardy porządkujące działanie systemów CCTV. Raport NIK stał się impulsem do odważnego określenia zasad dla miejskich systemów monitoringu.

Telewizja dozorowa
29
Aby widzieć lepiej: Hikvision DS.-2CD4065F-A
Hikvision
Lawina nowych produktów pojawiających się w kolejnych edycjach katalogów największych producentów rozwiązań IP wskazuje, iż rynek tych urządzeń znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Osiągnięcie przez liderów rynku stabilności w obszarze transmitowania i dystrybucji sygnału umożliwiło przeniesienie ciężaru prac na obszar związany z poprawą parametrów technicznych. Dotyczy to w zasadzie wszystkich elementów systemów wizyjnych, najszybciej jednak ewoluującą grupą produktów są kamery IP. W ciągu kilku ostatnich lat producenci kamer IP starali się prześcigać głównie w oferowaniu urządzeń o coraz większej rozdzielczości, nie zwracając szczególnej uwagi na pozostałe ich parametry. Ograniczenia technologiczne idące w parze ze zwiększaniem „gęstości” przetworników obrazu skutkowały głównie pogorszeniem czułości kamer. Rozszerzając ofertę kamer HD o produkty przeznaczone do pracy w warunkach słabego oświetlenia, firma Hikvision zdecydowała się na użycie nowej generacji przetworników o wysokiej czułości oraz procesorów wizyjnych najwyższej klasy.

30 Urządzenia sieciowe
Paweł Domagała
Urządzenia sieciowe dzielimy na dwie zasadnicze grupy – urządzenia użytkowników końcowych (hosty, np. komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne) oraz właściwe urządzenia sieciowe, łączące w sieci wspomniane urządzenia użytkowników końcowych i umożliwiające ustanawianie pomiędzy nimi komunikacji (np. switche, rutery czy punkty dostępowe). Uwagę Czytelników skupimy na właściwych urządzeniach sieciowych tworzących infrastrukturę, zarówno w czasach „zamierzchłych”, jak i dziś. Najważniejszymi w tym aspekcie urządzeniami sieciowymi – wydłużającymi dystans, na jaki dane mogą być transmitowane między hostami, skupiającymi w sobie połączenia fizyczne i logiczne, zmieniającymi format danych i zarządzającymi ich przesyłem – były i/lub są obecnie wzmacniaki (repeaters), koncentratory (hubs), mosty (bridges), przełączniki (switches) oraz rutery (routers).

33 PoEzja zasilania – przegląd dostępnych technologii PoE (1)
Tomasz Żuk
PoE to temat wdzięczny. Z jednej strony wraz z pojawieniem się systemów IP technologia ta zyskuje coraz większą popularność w systemach CCTV, oferując łatwość instalacji i oszczędność czasu, z drugiej powszechna wiedza na jej temat jest zaskakująco pobieżna i powierzchowna.

36 Przełączniki sieciowe – krwiobieg systemu CCTV IP
Tomasz Żuk
Rosnąca popularność systemów CCTV IP sprawiła, że instalatorzy muszą zmierzyć się z dość trudną materią, jaką jest sieć IP. Trudność ta wynika przede wszystkim z faktu, że urządzenia służące do budowy sieci są naszpikowane wieloma funkcjami najczęściej opisywanymi tajemniczo brzmiącymi skrótami. Niemal każda funkcja i technologia zawiera olbrzymią liczbę opcji i ustawień, co sprawia wrażenie skomplikowania. Bez znajomości technologii kryjących się za tymi skrótami trudno zrozumieć sposób działania przełączników oraz sieci jako takiej, choć w gruncie rzeczy jest on dość prosty.

37 Przełączniki do systemów monitoringu
D-Link
Trudno wyobrazić sobie efektywnie działający system dozoru wizyjnego IP bez przełączników pełniących funkcję integratora połączeń. Z tego względu wybór przełącznika – o określonych parametrach – ma zasadnicze znaczenie dla sprawności całego systemu.

38 Jakość Netgear dla CCTV, czyli jak zbudować dobrą sieć pod monitoring IP
Mariusz Szul, Netgear
Telewizja dozorowa wykorzystująca technologię IP rewolucjonizuje branżę zabezpieczeń. Sieć jest kluczowym elementem każdej infrastruktury systemu dozoru wizyjnego IP, ponieważ jest odpowiedzialna za wszystkie funkcje związane z przesyłem strumieni wizji i fonii oraz zasilanie za pomocą technologii Power over Ethernet (PoE).

40 Przełączniki sieciowe – tabelaryczny przegląd oferty rynkowej

Inteligentny dom
42
Adaptacja formalnej oceny bezpieczeństwa (FSA) do środowiska budynków inteligentnych
Magdalena Krzywda, Jakub Jurasz, Jerzy Mikulik
Bezpieczeństwo jest dzisiaj przedmiotem wielu prac badawczych. Wciąż powstają nowe metody jego zapewnienia, oceny i szacowania ryzyka związanego z użytkowaniem danego obiektu. Rozwój wysokich technologii oprócz wielu udogodnień jest także związany z pewnymi niebezpieczeństwami. Dlatego tak ważne jest, by tworząc nowe rozwiązania dla techniki, pamiętać o bezpieczeństwie ich wdrażania i użytkowania.

Systemy zintegrowane
45
Zintegrowany system Inner Range. (7) Integracja systemu zabezpieczeń z systemem automatyki budynkowej
Andrzej Tomczak, ID Electronics
To kolejny z serii kilku artykułów w formie tzw. analizy przypadku (case studies), skierowanych do projektantów, instalatorów i inwestorów systemów zabezpieczeń. Chcemy pokazać nie to, co producenci oferują w swoich katalogach, ale to, co faktycznie zostało wdrożone i sprawdzone w wielu już zrealizowanych instalacjach. Jako przykład wybraliśmy zintegrowane systemy zabezpieczeń firmy Inner Range, instalowane w Polsce już od ponad 10 lat. Centrala zintegrowanego systemu zabezpieczeń Concept 4000 firmy Inner Range, jak niewiele central na światowym rynku, jest idealnie dostosowana do integracji z systemami inteligentnego budynku. Produkowana w Australii, jest fabrycznie dostosowana do popularnych standardów automatyki: Bacnet, Bacnet/IP, KNX (dawniej EIB), Lonworks, Modus, a także standardów firm: AMX (sterowanie audio-wideo, automatyka sal konferencyjnych, wideokonferencje), Andover (BMS), Clipsal – Schneider Electric (zarządzanie energią przy użyciu magistrali C-bus), Crestron (sterowanie audio-wideo, automatyka sal konferencyjnych), Honeywell (BMS), HPM Legrand (automatyka domowa iControl), KONE (windy), OTIS (windy), PARADOX (urządzenia bezprzewodowe), Philips-Dynalite (zarządzanie oświetleniem),  Schindler (windy), Siemens (BMS), Thyssen Krup (windy), Visonic (urządzenia bezprzewodowe).

48 System AEOS odporny na awarię serwera
Nedap
Większość systemów zapewnia integrację podsystemów zabezpieczeń tylko wtedy, gdy jest dostępny serwer integrujący. AEOS zapewnia ją również wtedy, gdy serwer nie działa bądź sieć nie pozwala na połączenie się z nim. Jak to możliwe?

50 VUpoint: Weryfikacja wizualna. Na żywo.
RISCO Group
Risco Group udostępnia VUpoint – rewolucyjne rozwiązanie w zakresie wizyjnej weryfikacji zdarzeń, w prosty sposób integrujące kamery IP z profesjonalnymi systemami alarmowymi firmy.

52 Wirtualny sufit w porcie lotniczym
Jacek Wójcik, Optex
Wprowadzenie skutecznego systemu kontroli w portach lotniczych jest jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed menedżerami i integratorami systemów ochrony. Wynika to z rozmiarów tych obiektów oraz ogromnej liczby pasażerów przemieszczających się każdego dnia w terminalach. Do najważniejszych miejsc w systemie ochrony należy strefa kontroli paszportowej. Jednym z głównych problemów, z jakimi mają do czynienia organy kontrolne, jest możliwość przekazania ponad zamontowanymi przegrodami dokumentów osobistych innej osobie, by mogła w sposób nieuprawniony przekroczyć granicę.

54 Nowość w ofercie BCS – Videodomofon IP
Hubert Wiliński, BCS
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz zgodnie z tendencją do integrowania różnych systemów, jaka ma obecnie miejsce na rynku zabezpieczeń, BCS powiększył ofertę o nowe produkty – Videodomofony IP.

56 Integracja systemów ppoż. w środowisku AxxonSoft
AxxonSoft Polska
Axxon Intellect to otwarta platforma do zarządzania obrazem z kamer CCTV, będąca jednocześnie systemem integrującym i wizualizującym inne systemy bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że za pomocą jednego oprogramowania można zintegrować urządzenia, których producenci udostępnią protokół natywny lub które wykorzystują uniwersalne protokoły jak BACnet lub OPC. Axxon także udostępnia swoje SDK, dzięki czemu Axxon Intellect może być również systemem podrzędnym.

58 Serwis informacyjny

63 Informacja w cenie – felieton
Andrzej Popielski

64 Karty katalogowe

67 Skorowidz firm

Systemy Alarmowe

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.