Systemy Alarmowe

Systemy Alarmowe 6/2015

Systemy Alarmowe 6/2015

Systemy Alarmowe 6/2015
Produkt numeru
4 Produkty firm:
BCS, Hikvision, Impakt, Polvision, Ropam, SPS

Wydarzenia: zagraniczne targi branżowe
10 Sicurezza w liczbach
Targi Sicurezza w Mediolanie zwyczajowo odbywają się co dwa lata, jednak tym razem organizatorzy zaprosili wyjątkowo po roku od poprzedniej edycji – od teraz będą to już jedyne targi branży zabezpieczeń w Europie organizowane w latach nieparzystych. Podczas trzech dni wystawę odwiedziło prawie 19 tys. osób – przedstawicieli firm branżowych, instalatorów i projektantów, menedżerów ds. bezpieczeństwa, użytkowników końcowych, a także przedstawicieli organów państwowych i samorządowych oraz wojska i wszystkich zainteresowanych najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, automatyki domowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Forum
12 Optymizm średnio optymistyczny
Andrzej Popielski
Podczas konferencji prasowej firmy doradczej Deloitte zapoznaliśmy się z wynikami badań dot. rozwoju polskiego rynku usług ochrony do 2019 r. Tę analizę przygotowano na podstawie ponad 80 wywiadów przeprowadzonych z firmami branży ochrony, ich klientami z różnych segmentów gospodarczych, a także zrzeszeniami i instytucjami publicznymi. Głównym wspierającym badania była firma Konsalnet.

13 Dzieje się! A będzie się dziać jeszcze więcej!
Edmund Basałyga
Trudna do wiarygodnego przewidzenia przyszłość wymaga głęboko analitycznego i realnego podejścia do obszaru bezpieczeństwa. Już nie miejscowy złodziej i polski bandzior są przeciwnikami, ale i profesjonalnie przygotowany, bezwzględny fanatyk religijny z egzotycznych dla nas regionów! Nie boi się policjanta, żołnierza, antyterrorysty, o polskim „ochroniarzu” nie wspominając. Nawet śmierci się nie boi, a potocznie nazywa się go TERRORYSTĄ!
Należy więc retorycznie zapytać:

  • Czy pracownik ochrony jest przygotowany na spotkanie z terrorystą?
  • Czy systemy ochronne ważnych obiektów będą przydatne, kiedy przyjdzie on ze swoim ostatnim w życiu zadaniem?
  • Czy Polacy są przygotowani, a przynajmniej zdają sobie sprawę z problemu, który jeszcze oglądamy jako news medialny?

Odpowiedź pozostawiam Czytelnikowi!

Temat numeru: bezpieczeństwo pożarowe serwerowni
14 Standardy infrastruktury technicznej serwerowni
Roman Maksymowicz
Jednym z najcenniejszych zasobów w firmie jest
informacja przez nią wytworzona. Dostęp do informacji ma ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości działania firmy i jej sukcesu. Dane firmowe to najcenniejszy kapitał, który wymaga odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Informacje istotne z punktu widzenia firmy muszą być przechowywane i przetwarzane w profesjonalnie przygotowanych warunkach zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo w każdym aspekcie.

16 Zabudowa zimnych lub ciepłych korytarzy a ochrona ppoż. serwerowni
Mariusz Sobecki
Ważnym problemem technologicznym w tego typu obiektach jest zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy urządzeń, m.in. związanego z wydzielaniem przez nie znacznej ilości ciepła. Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące wpływu na bezpieczeństwo pożarowe zabudowy w serwerowniach tzw. zimnych lub ciepłych korytarzy. Korytarze te są tworzone przez odpowiednie zabudowy przestrzeni w sąsiedztwie urządzeń w celu ukierunkowania przepływu zimnego powietrza wprowadzanego z wentylacji i odprowadzania ciepłego powietrza ogrzanego przez te urządzenia.

20 Sterowanie urządzeniami gaśniczymi w serwerowniach
Waldemar Wnęk
Problem zabezpieczeń serwerowni spróbujemy przedstawić, biorąc pod uwagę zapisy normy dotyczącej central sterowania gaszeniem PN-EN 12094-1:2006. Niestety nigdy nie powstała jednoznacznie brzmiąca norma, którą można traktować jako wytyczne projektowe. W Komitecie Technicznym KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej przed laty podjęto prace nad polską normą dotyczącą sterowania urządzeniami gaśniczymi, ale nie zostały dokończone z powodu nieobjęcia tego tematu zakresem działania tego komitetu.

23 Sinorix™ technologia cichego gaszenia
Siemens Sp. z o.o. Building Technologies
Centra przetwarzania danych i serwerownie są nieodzownymi elementami nowoczesnego biznesu. Ich nieprzerwana i bezusterkowa praca stanowi podstawę ciągłości procesów biznesowych, a jakakolwiek utrata danych w ich trakcie grozi często trudnymi do oszacowania stratami. Stąd potrzeba szybkiego i skutecznego zapobiegania skutkom zagrożeń pożarowych wywołanych awariami urządzeń elektrycznych poprzez zastosowanie systemów gaszenia gazem (SUGG), z jednoczesnym zapewnieniem, że uruchomienie takiego systemu nie spowoduje uszkodzeń chronionego sprzętu.

24 Jeśli masz wybór, wybierz INERGEN®!
Beata Kazimierska, Dariusz Pietryk, DEKK Fire Solutions
INERGEN® należy do najnowocześniejszych systemów gaśniczych. Jest bezpieczny dla sprzętu, środowiska i ludzi, dlatego należy do najczęściej stosowanych skutecznych środków gaszących pożary w pomieszczeniach serwerowni. Gaśnicze działanie polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 14% i poniżej – pożar jest gaszony, a ludzie mogą oddychać. Zawiera poszczególne komponenty środowiska naturalnego, takie jak gaz szlachetny argon, azot oraz minimalną ilość dwutlenku węgla. Wysokość stężenia tego ostatniego składnika w procesie gaszenia umożliwia głębsze oddychanie, zapewniając organizmowi tlen.

Sygnalizacja włamania i napadu
26 Nowości SATEL na koniec roku 2015
Bogata funkcjonalność, wysoka jakość, walory estetyczne, a także wygodny i szybki montaż – tym charakteryzują się urządzenia Satel . Nie inaczej jest w przypadku nowości produktowych, które wraz z końcem 2015 r. firma wprowadziła do oferty.

28 UKARA – najlepszy pracownik agencji ochrony
Izba Technicznej Ochrony Mienia Euroalarm
Dotychczas parametrami rzutującymi na ocenę profesjonalnych usług ochroniarskich były: liczba samochodów patrolowych, gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej, rodzaj łączności i możliwość świadczenia innych usług, np. konwojowania. Duże znaczenie miało i ma nadal oprogramowanie stacji monitorowania i zastosowane procedury w sytuacjach alarmowych. Wprowadzenie systemu UKARA z wideoweryfikacją zbiegło się w Polsce z planowanymi zmianami dotyczącymi umów o pracę, a to wymusi wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony fizycznej. Weryfikacja wizyjna pozwoli na zmniejszenie stanu osobowego i liczby grup interwencyjnych.

Integracja systemów
29 Nowe funkcje Win-Pak 4.4
Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
Win-Pak to oprogramowanie do obsługi systemów kontroli dostępu produkowane przez Honeywell już od 20 lat – pierwsza jego wersja ukazała się w 1995 r. Od tego czasu wiele się zmieniło w kontroli dostępu – pojawiły się nowe technologie czytników i kart, nowe formaty danych na kartach, nowe sposoby transmisji danych z czytników do kontrolerów, nowe wymagania funkcjonalne, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo chronionym budynkom i instalacjom.

Kontrola dostępu
32 Globalne bezpieczeństwo dla rozwoju handlu
Anna Twardowska, Nedap Security Management
Unilever oferuje ponad 400 marek konsumenckich, spośród których 13 generuje roczną sprzedaż przekraczającą 1 mld euro. Aby poprawić efektywność operacyjną, w 2010 r. firma powołała organizację Workplace Services. W ten sposób Unilever rozpoczął przełomową misję polegającą na przejściu z modelu dystrybucji lokalnej na model opierający się na globalnej działalności operacyjnej. Żadna organizacja nie przeprowadza optymalizacji swoich globalnych procesów na tak dużą skalę.

Telewizja dozorowa
34 Mamy rewolucję! Dlaczego AHD?
Janusz Pawłowski, MERX
Standard AHD (analog HD) rozwijała koreańska firma NEXTCHIP, produkująca podzespoły do urządzeń szeroko pojętego rynku zabezpieczeń. Firma ta dostarcza procesory, które obsługują sygnał AHD. Nad rozwojem standardu HD-TVI pracowała mało znana firma TechPoint z USA. Współdziałała ona z dostawcą systemów CCTV, firmą Hikvision, która początkowo ten standard nazwała TurboHD. Z kolei standard HD-CVI opracowała firma Dauha, również dostawca urządzeń do systemów CCTV.
AHD to technologia, która pozwala kablem koncentrycznym przesłać obraz o rozdzielczości HD lub full HD nawet na odległość 500 m, natomiast po skrętce teletechnicznej UTP z wykorzystaniem transformatorów wizyjnych (zwanych balunkami) na odległości 200- 250 m, podłączyć dostępne na rynku kamery IP do rejestratorów AHD i przesłać obraz porównywalny z kamerami IP w systemie czysto analogowym!

36 H.264+ Nowy algorytm kodowania w systemach CCTV IP firmy Hikvision
Łukasz Lik, Hikvision Poland
Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym kodekiem jest obecnie H.264/AVC. Wynika to z jego wszechstronności oraz relatywnie dużej wydajności. Jednak kodek ten nie powstał z myślą o zapisie danych w systemach zabezpieczeń, lecz do szeroko pojętego streamingu wideo. W porównaniu do telewizji komercyjnej, cechującej się znaczną dynamiką i dużymi zmianami zawartości kadru, obraz z kamer CCTV ma nieco inną charakterystykę:

  • tło obserwowanej sceny jest zazwyczaj stałe, obraz zmienia się w niewielkim stopniu, obserwatora interesują głównie nowo pojawiające się obiekty i ich ruch,
  • 24-godzinna obserwacja oraz jakość obrazu mają duży wpływ na ilość generowanych danych.

Firma Hikvision zaoferowała ostatnio możliwość korzystania z nowej, ulepszonej metody kompresji strumienia wizyjnego. Głównym celem opracowania nowego algorytmu, jakim jest kodowanie H.264+, było skupienie się na tych właśnie cechach oraz zoptymalizowanie kodowania H.264 pod kątem monitoringu wizyjnego, które ma przynieść istotne obniżenie zajętości pasma i ilości zapisywanych danych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

38 Widząc w ciemności
Marcin Morzyk, BCS
Przydatność systemu telewizji dozorowej zależy od obrazu przekazywanego do centrum monitoringu. Jakość obrazu decyduje, czy zarejestrowane nagranie będzie pomocne w wyjaśnieniu zaistniałego zdarzenia. Prawdziwym sprawdzianem kamer PTZ są słabe warunki oświetleniowe lub całkowity brak oświetlenia. Do takich warunków zaprojektowano nową kamerę BCS SDIP9240 z „laserowym” promiennikiem o zasięgu do 500 m.

40 Kamery WiseNetIII z zainstalowanymi aplikacjami użytkowymi
Samsung Techwin Europe
W roku 2014 Samsung Techwin wprowadził do oferty serię kamer WiseNetIII z otwartą platformą integracji. Kamery te, umieszczone w różnych typach obudów, zostały wyposażone w niezwykle wydajny procesor, którego moc obliczeniowa pozwala na uruchamianie aplikacji bezpośrednio wewnątrz kamery. Samsung Techwin Europe wkrótce wprowadzi do oferty modele kamer WiseNetIII z gotowymi do pracy aplikacjami użytkowymi. Dan England, nowo zatrudniony menedżer ds. partnerów technologicznych, będzie odpowiedzialny za ten obszar działalności firmy.

42 Kamery sieciowe Dahua Seria Starlight
Dahua
Kamery sieciowe serii Starlight zapewniają najwyższy poziom zabezpieczeń w obszarze transportu, handlu i zarządzania parkingami. Gwarantem najwyższej jakości jest Dahua Technology, czołowy na świecie producent i dostawca produktów dozoru wizyjnego z siedzibą w Hangzhou.

43 Rozwiązania sieciowe Dahua zapewniają bezpieczeństwo we włoskim Arezzo
Dahua
Nowoczesny i skuteczny system monitoringu miejskiego we włoskim Arezzo zapewniły urządzenia dozoru wizyjnego Dahua Technology oraz firma Videotrend. Wdrożone rozwiązanie wyszło naprzeciw wysokim oczekiwaniom władz miasta dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, turystom i obiektom historycznym. Arezzo to miasto w Toskanii, stolica prowincji o tej samej nazwie. Słynie z kościołów, muzeów, bajecznego Piazza Grande i produkcji produktów ze złota.

Strefa instalatora
32 Kamery termowizyjne w monitoringu
Dipol
Zastosowanie kamer termowizyjnych do monitoringu nie ogranicza się już do obiektów o znaczeniu krytycznym dla obronności kraju czy nauki. Stosuje się je do monitorowania terenów nieoświetlonych, z gęstą roślinnością, różnych procesów w fabrykach, energetyce, gazownictwie, na lotniskach itp. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, budując system złożony ze „zwykłych” kamer oraz kamer termowizyjnych. Wynika to z ich odmiennej zasady działania i innego rodzaju generowanego obrazu.

Serwis informacyjny
48 Relacje z imprez branżowych
Nowości produktowe

Systemy Alarmowe

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.